ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարություն Հանձնաժողովի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի պետի (ծածկագիրը` 44-20.2.6-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին (արտաքին մրցույթ)

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը հայտարարում է արտաքին մրցույթ տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի պետի (ծածկագիրը` 44-20.2.6-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները դիմումները ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կայքէջի միջոցով՝  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով:

 

Պաշտոնի_անձնագիր-մեթոդաբանությանԲՊ