ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայաստանի տեսալսողական մեդիայի ոլորտում գործում է 113 լիցենզավորված ընկերություն

Հայաստանի տեսալսողական մեդիայի ոլորտում գործում է 113 լիցենզավորված ընկերություն (2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

✅ 22 տեսալսողական ﬔդիածառայություն մատուցող

✅ 29 լսողական ﬔդիածառայություն մատուցող

✅ 62 ցանցային օպերատոր