ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՕՐԱԿԱՐԳ. 26 նոյեմբերի 2021 թ.

 1. «ԷԳԱԼԻՏԵ» ՍՊ ընկերության հեղինակազորման հայտի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 2. «ՅՈՒՔՈՄ» ՓԲ ընկերության կողմից Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 04-ի թիվ 176-Ա որոշման դեմ ներկայացված վարչական բողոքի քննության փուլ
  Տեսնել որոշումը
 3. «ՄԱՅ-ՆԵՏ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 65 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 4. «ՊՐՈԴԻԶԱՅՆ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 67 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը