ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՕՐԱԿԱՐԳ. 22 մայիսի 2023 թ.

 1. «ՀԻԲՐԻԴ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (2022 թ-ին դիմումի հիման վրա հարուցված և կասեցված թիվ 3 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 2. «ՀՈՎՆԵՏ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 14 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 3. «ՌԱԴԱՐ ԱՐՄ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 16 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ):
  Տեսնել որոշումը
 4. «ԻՐԻԴԱ ԳԼՈԲԱԼ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 17 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 5. «ՖՐՈՒԹՆԵԹ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 18 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 6. «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ընթացիկ ակտի ընդունում (դիմումի հիման վրա հարուցված թիվ 1 վարչական վարույթ)
  Տեսնել որոշումը