ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ո՞ր դեպքերում է լիցենզավորված անձը պարտավոր հայտ ներկայացնել լիցենզիայի վերաձևակերպման համար

Իրավաբանական անձի վերակազմակերպման կամ անվանման կամ գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15-օրյա ժամկետում լիցենզավորված անձը պարտավոր է հայտ ներկայացնել լիցենզիայի վերաձևակերպման համար:

Ի՞նչ տևողությամբ է թույլատրվում 1 եթերային ժամի հաշվով գովազդ հեռարձակել

Արգելվում է ռադիոհեռուստատեսային հաղորդման ընթացքում հեռարձակել գովազդ յուրաքանչյուր 1 եթերային ժամի հաշվով 14 րոպեից ավելի տևողությամբ: Եթերային ժամի հաշվարկը սկսել յուրաքանչյուր օր 00.00 ժամից:

(Գովազդի մասին ՀՀ օրենք, Հոդված 9, կետ 2)