ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարություն Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկիչների (ծածկագրեր` 44-20.1.1-Մ2-4, 44-20.1.1-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու մասին (ներքին մրցույթ)

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը հայտարարում է ներքին մրցույթ ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկիչների (ծածկագրեր` 44-20.1.1-Մ2-4, 44-20.1.1-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Մրցույթին կարող են մասնակցել Հանձնաժողովի հանրային ծառայողները:

Դիմումները ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կայքէջի միջոցով՝ https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ` 16/02/2022թ.:

Պաշտոնի անձնագիր՝

Պաշտոնի անձնագիր-Մ2-4

Պաշտոնի անձնագիր-Մ2-5