ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետի (ծածկագիր` 44-23.2.1-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետի (ծածկագիր` 44-23.2.1-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Հասմիկ Արմենի Պետրոսյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետի (ծածկագիր` 44-23.2.1-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Հասմիկ Արմենի Պետրոսյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետի (ծածկագիր` 44-23.2.1-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Հասմիկ Արմենի Պետրոսյան

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՌԱԴԻՈՅԻ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

19 փետրվարի 2020 թվական  թիվ   4-Ա
ք. Երևան

   ՀԱՍՄԻԿ ԱՐՄԵՆԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետի (ծածկագիր` 44-23.2.1-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 19.02.2020թ. վերաբերյալ եզրակացությունը և Հասմիկ Արմենի Պետրոսյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.   Հասմիկ Արմենի Պետրոսյանին 2020 թվականի փետրվարի 20-ից նշանակել Հանձնաժողովի միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետի (ծածկագիր` 44-23.2.1-Ղ4-1) պաշտոնում՝ լուծելով 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կնքված թիվ 12 աշխատանքային պայմանագիրը:

                                                                                                                                                                                                 Ս.Խաչատրյան

 

Ճիշտ է

Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ՝   Մ. Խաչատրյան