ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

ՑՈՒՑԱԿ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 44-20.1.1-Ղ3-1) ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑԱԾ  ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ

Վարդան Ռազմիկի Գրիգորյան
Լիաննա Սարգսի Դոխիկյան
Կարեն Սամվելի Քիքանյան
Ռաֆիկ Ահարոնի Սահակյան
Աստղիկ Ռոբերտի Բալասանյան
Ռոբերտ Կառլենի Շահբազյան
Արկադի Վարուժանի Օսիպով
Վահե Լենդրոշի Հակոբջանյան
Արևիկ Արմենակի Նավոյան

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 44-20.1.1-Ղ3-1) ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

Լիաննա Սարգսի Դոխիկյան

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 44-20.1.1-Ղ3-1ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՓՈՒԼԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

Լիաննա Սարգսի Դոխիկյան

 

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

                    15 սեպտեմբերի 2022 թվական  թիվ  2 -Ա

ք. Երևան

ԼԻԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍԻ ԴՈԽԻԿՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 15.09.2022թ. եզրակացությունը և Լիաննա Սարգսի Դոխիկյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.    Լիաննա Սարգսի Դոխիկյանին 2022 թվականի սեպտեմբերի 16-ից նշանակել Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Ղ3-1) պաշտոնում՝ ազատելով նրան Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 44-20.1.2-Ղ4-2) պաշտոնից::

2.    Աշխատավարձը սահմանել 310 858 (երեք հարյուր տաս հազար ութ հարյուր հիսունութ) դրամ:

3.    Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր:

 

Պաշտոնակատար                                             Վ. Օհանյան