ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Անի Սամվելի Թադևոսյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Անի Սամվելի Թադևոսյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Անի Սամվելի Թադևոսյան

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

23 մարտի 2022 թվական  թիվ   5-Ա

   ԱՆԻ ՍԱՄՎԵԼԻ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր` 44-20.1.1-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 22.03.2022թ. եզրակացությունը և Անի Սամվելի Թադևոսյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.   Անի Սամվելի Թադևոսյանին 2022 թվականի մարտի 23-ից նշանակել Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր` 44-20.1.1-Մ2-4) պաշտոնում՝ ազատելով նրան Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտոիրնգի բաժնի  ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ4-4) պաշտոնից:

2.  Աշխատավարձը սահմանել 212 309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինն) դրամ:

3.  Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր:

 

Ս.Խաչատրյան