ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 44-20.2.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

ՑՈՒՑԱԿ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 44-20.2.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Միլենա Սերգեյի Այդինյան
Նարեկ Մանվելի Կամենդատյան
Վարդան Հայկի Միրզոյան
Էլեն Հովհաննեսի Գրիգորյան
Կարինե Հրաչիկի Ադամյան
Սուսան Ռոմանի Լալայան
Ռուզաննա Հակոբի Հակոբյան
Մելանյա Խալաթի Բադալյան

 

ՑՈՒՑԱԿ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 44-20.2.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների

Վարդան Հայկի Միրզոյան
Էլեն Հովհաննեսի Գրիգորյան
Մելանյա Խալաթի Բադալյան

 

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 44-20.2.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակցի

Էլեն Հովհաննեսի Գրիգորյան

 

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
17 հուլիս 2023 թվականի թիվ ԳՔ/9/Ա
ք. Երևան
ԷԼԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 44-20.2.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 14․07․2023թ. եզրակացությունը և Էլեն Հովհաննեսի Գրիգորյանի դիմումը` հրամայում եմ.
1. Էլեն Հովհաննեսի Գրիգորյանին 2023 թվականի հուլիսի 17-ից նշանակել Հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 44-20.2.2-Ղ4-1) պաշտոնում՝ ազատելով նրան Հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի (ծածկագիր` 44-20.2.2-Մ3-1) պաշտոնից:
2. Աշխատավարձը սահմանել 322816 (երեք հարյուր քսաներկու հազար ութ հարյուր տասնվեց) դրամ:
3. Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր: