ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման  բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

 

Աստղինե Ռոլանդի Մանուկյան
Մանուել Գագիկի Սարգսյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման  բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Աստղինե Ռոլանդի Մանուկյան
Մանուել Գագիկի Սարգսյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման  բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-3)  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Աստղինե Ռոլանդի Մանուկյան

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՌԱԴԻՈՅԻ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
Հ Ր Ա Մ Ա Ն

21  նոյեմբերի 2022 թվական  թիվ  27 -Ա

ք. Երևան

      ԱՍՏՂԻՆԵ ՌՈԼԱՆԴԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր` 44-20.1.2-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 17.11.2022թ. եզրակացությունը և Աստղինե Ռոլանդի Մանուկյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.    Աստղինե Ռոլանդի Մանուկյանին 2022 թվականի նոյեմբերի 22-ից նշանակել Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր` 44-20.1.2-Մ2-3)  պաշտոնում:

2.    Աշխատավարձը սահմանել 226 199 (երկու հարյուր քսանվեց հազար հարյուր իննսունինն)դրամ:

3.    Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր:

 

Պաշտոնակատար՝ Դ. Մարգարյան