ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած և հաղթող ճանաչված քաղաքացիների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

 

Վահե Մերուժանի Սահակյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Վահե Մերուժանի Սահակյան
 

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Վահե Մերուժանի Սահակյան

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՌԱԴԻՈՅԻ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

14 ապրիլի 2020 թվական  թիվ   9-Ա
ք. Երևան

   ՎԱՀԵ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» N 792-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 12-րդ կետի 1-ին ենթակետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական և  լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 44-23.2.1-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 13.04.2020թ. եզրակացությունը և Վահե Մերուժանի Սահակյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.   Վահե Մերուժանի Սահակյանին 2020 թվականի ապրիլի 15-ից նշանակել Հանձնաժողովի իրավաբանական և  լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 44-23.2.1-Մ3-1) պաշտոնում՝ լուծելով 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված թիվ 10 ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը:

 

                                                                    Ս.Խաչատրյան

Ճիշտ է՝

Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ՝ Մ. Խաչատրյան