ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարություն Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողների (ծածկագրեր`44-20.1.1-Մ4-4, 44-20.1.1-Մ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու մասին (ներքին մրցույթ)

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը հայտարարում է ներքին մրցույթ ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողների (ծածկագրեր`44-20.1.1-Մ4-4, 44-20.1.1-Մ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Մրցույթին կարող են մասնակցել Հանձնաժողովի հանրային ծառայողները:

Դիմումները ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կայքէջի միջոցով՝ https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ` 15/04/2022թ.

Պաշտոնի անձնագիր-Մ4-4

Պաշտոնի անձնագիր-Մ4-5