ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարություն Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Ղ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին (ներքին մրցույթ)

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը հայտարարում է ներքին մրցույթ իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Ղ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները դիմումները ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կայքէջի միջոցով՝ https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով:

Պաշտոնի անձնագիր