ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայաստանում վերահաղորդվող տեսալսողական ծրագրերի հիմնական լեզուն ռուսերենն է

Հայաստանում վերահաղորդվող տեսալսողական ծրագրերի հիմնական լեզուն ռուսերենն է՝ 58 %:

Թեև հանրային մուլտիպլեքսում գերակշռող լեզուն հայերենն է (95%), սակայն, մալուխային փաթեթներով հեռարձակվող արտադրանքի կեսից ավելին դեռևս մնում է օտար լեզվով։

Համեմատության համար նշենք, որ 2019-ին ռուսերեն լեզուն կազմում էր ողջ վերահաղորդվող բովանդակության 81%–ը։