ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ի՞նչ ենք դիտում՝ միացնելով հեռուստացույցը

Ինչ ենք դիտում՝ միացնելով հեռուստացույցը։ Այսպիսին է վերահաղորդվող տեսալսողական ծրագրերի թեմատիկ բաշխումը՝ դասակարգված ըստ միջազգայնորեն ընդունելի չափորոշիչների`
✅ ժամանցային
✅ կինո/սերիալ
✅ ընդհանուր բնույթի
✅ ճանաչողական
✅ նորություններ
✅ զբաղմունք/նախասիրություն
✅ մանկական
✅ սպորտային