ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. բյուջետային հայտերի շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու մասին

Համաձայն ՀՀ վարչապետի 2023 թվականի հունվարի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» թիվ 86-Ա որոշման 1-ին կետով հաստատված ժամանակացույցի 21-րդ կետի, 2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ՝ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) նախագծի մշակման աշխատանքների շրջանակներում Մարմնի իրավասության ներքո գտնվող ոլորտներում  շահագրգիռ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները (ՔՀԿ), մինչև 2023 թվականի ապրիլի 6-ը բյուջետային հայտերի շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու ցանկության դեպքում կարող են դիմել Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժին (հասցե` ք. Երևան, Իսահակյան 28, էլ.փոստ՝ j.zurnachyan@tvradio..am, հեռ. +374 10 529 472)։

https://drive.google.com/file/d/11SSuiPn9lWqWQLK8fstCDcPRZBtad4XV/view?usp=share_link