ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ի «Պարտապանին որոշակի գործողություններ կատարելուն պարտադրելու կամ որոշակի գործողությունների կատարումից ձեռնպահ մնալուն հարկադրելու մասին» որոշման և «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածի 7-րդ մասի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքի 71-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2022 թվականի օգոստոսի 10-ի «Հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի օգտագործման լիցենզավորման հանրապետական սփռման մրցույթ հայտարարելու մասին» թիվ 114-Ա որոշման մեջ կատարվել է փոփոխություն՝ որոշմամբ հաստատված տեղեկատվության 3-րդ կետում «5» թիվը փոխարինվել է «4» թվով։