ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Մրցույթը չկայացած հայտարարելու մասին. ՀՀ Վայոց ձորի մարզ

2022 թվականի փետրվարի 24-ին հայտարարված լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի տարածքում սփռման մրցույթը Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2022 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 57-Ա որոշմամբ հայտարարվել է չկայացած` հայտերի ընդունման համար սահմանված` 28.03.2022թ.-18.04.2022թ. ժամանակահատվածում հայտեր չներկայացվելու հիմքով: