ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարություն

2021 թվականի դեկտեմբերի 3-ին հայտարարված լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի տարածքում սփռման մրցույթը Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2022 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 6-Ա որոշմամբ հայտարարվել է չկայացած` հայտերի ընդունման համար սահմանված` 03.01.2022թ.-24.01.2022թ. ժամանակահատվածում հայտեր չներկայացվելու հիմքով: