ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

«ՇԱՆԹ» ընկերության նկատմամբ կիրառվել է վարչական տույժ

Այսօր՝ մարտի 4-ին, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովում գումարվել է հանձնաժողովի նիստը, օրակարգում երկու հարց՝ ««ՇԱՆԹ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ  վարչական տույժ կիրառելու մասին» և ««ՀԻԲՐԻԴ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ  հարուցված վարչական վարույթը կարճելու մասին» հարցերի վերաբերյալ:

Օրակարգի հաստատումից հետո Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության պետը ներկայացնելով օրակարգային առաջին հարցը նշեց, որ Հանձնաժողով է մուտքագրվել «ՑԱՅԳ» ՍՊ ընկերության դիմում-բողոքը՝ հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի օգտագործման լիցենզավորման հանրապետական սփռում իրականացնող «ՇԱՆԹ» ընկերության կողմից Շիրակի մարզում հանրապետական սփռման տեսալսողական ծրագրից տարբերվող, փոփոխված տեսալսողական ծրագիր հեռարձակելու փաստի վերաբերյալ։

Հանձնաժողովի կողմից հարուցվել է վարչական վարույթ, որի համար Հեռարձակողը ներկայացրել է ապացույցների վերաբերյալ դիմում, կցվելով դիմում-բողոքում նշված փաստերը հաստատող համապատասխան ապացույցներ (տեսաձայնագրություններ):

Հանձնաժողովի կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ հանրապետական սփռում ապահովող սլոթի օգտագործման լիցենզիա ստացած Հեռարձակողի տեսալսողական ծրագրերը 2021 թվականի հունվարի 24-ի դրությամբ Շիրակի մարզում հեռարձակվում են փոփոխված, այն է՝ հիմնական ծրագրի մեջ ներառված հաղորդումները փոխարինվում են այլ հաղորդումներով:

Հանձնաժողովն հաշվի առնելով տվյալ հանգամանքը և առաջնորդվելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքով «ՇԱՆԹ» ընկերության նկատմամբ կիրառել է վարչական տույժ՝ գրավոր նախազգուշացում՝ խախտումները հետագայում վերացնելու հանձնարարությամբ։

««ՀԻԲՐԻԴ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթը կարճելու մասին» հարցը ներկայացնելիս նշվեց, որ վարչական վարույթ բացելու հիմք է հանդիսացել «ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ընկերությանդիմումը, համաձայն որի ցանցային օպերատորի կողմից առանց պայմանագրային հիմունքների վերահաղորդել է տեսալսողական ծրագրեր:  Ցանցային օպրատորի կողմից ներկայացված բացատրության և Հանձնաժողովի կողմից տեղում դիտարկում իրականացնելու արդյունքում պարզվել է, որ ցանցային օպերատորի կողմից չեն վերահաղորդվում Ընկերության կողմից նշված տեսալսողական ծրագրերը։

Տվյալ հանգամանքն հաշվի առնելով և հիմք ընդունելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքը հանձնաժողովը կարճել է «ՀԻԲՐԻԴ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ» ՍՊ  ընկերության նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթը։