ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Լավագույն 10 հեռուստածրագրերի կառուցվածքն ըստ ժանրերի. երրորդ եռամսյակային վերլուծություն

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը կազմել է 2019 թվականի չորրորդ եռամսյակի հանրապետական և Երևանյան սփռում ունեցող հեռուստաընկերությունների եթերի՝ լավագույն 10 հեռուստածրագրերի կառուցվածքն ըստ ժանրերի:  

Կատարվել է բովանդակային վերլուծություն, որի հիմքում ընկած են առաջատար հեռուստաընկերությունների բարձր վարկանիշի, հանրօգուտ բովանդակություն ունեցող հաղորդումների, պաշտոնական լրահոսի, ժամանցային ծրագրերի և այլնի վերաբերյալ տեղեկատվություն: