ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՕՐԱԿԱՐԳ. 22 հունիսի 2023 թ.

 1. «ԱՆԳԵՂ-ՏՎ» ՍՊ ընկերության հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակման լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու դիմումի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 2. «ՖԱԿՏՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հասարակական կազմակերպության հեղինակազորման վկայագրի գործողությունը դադարեցնելու դիմումի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 3. «ԱՐՓԻ ՄԵԴԻԱ» ՍՊ ընկերության հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի օգտագործման ԵՀ N 297 լիցենզիան վերաձևակերպելու և լիցենզիայի կրկնօրինակը տրամադրելու հայտի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 4. «ԲԱԳԵՏ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 21 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 5. «ՀԱՃԸՆ-ԻՍՊ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 22 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 6. ԿԱՐԵՆ ՔԱՋԻԿԻ ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՁ-ի նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 23 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 7. «ՅՈՒՔՈՄ» ՓԲ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (դիմումի հիման վրա հարուցված թիվ 2 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը