ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

2025-2027 թթ․ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2025 Թ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

Համաձայն ՀՀ վարչապետի 2024 թվականի հունվարի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» թիվ 71-Ա որոշման 1-ին կետով հաստատված ժամանակացույցի 21-րդ կետի, 2025-2027 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ՝ ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեի) նախագծի մշակման…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. բյուջետային հայտերի շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու

Համաձայն ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի հունվարի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» թիվ 72-Ա որոշման 1-ին կետով հաստատված ժամանակացույցի 19-րդ կետի, 2023-2025 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ՝ ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի) նախագծի մշակման…

2020

2020-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

2019

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

2018

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ