ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀՌՀ անդամներ

Տիգրան  Հակոբյան

Դավիթ Ամալյան

Հակոբ Հակոբյան (Հակոբ Մովսես)

Ռոլանդ Շառոյան

Գոհար Մամիկոնյան

Վլադիմիր Օհանյան

Արթուր Մանուկյան

Կառուցվածք

Խաչատրյան Սմբատ

Գլխավոր քարտուղար

010-52-83-72

Ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչություն

Դալլաքյան Արմինե

Վարչության պետի պաշտոնակատար

control@tvradio.am 010-52-94-15

Բաբայան Մարինե

Վարչության պետի տեղակալի պաշտոնակատար

monitoring@tvradio.am 010-52-94-61

Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն

Մարգարյան Դավիթ

Վարչության պետ

margaryan@tvradio.am 010-58-80-42

Ներսիսյան Արմինե

Իրավական ապահովման բաժնի պետ

nersisyan@tvradio.am 010-58-80-53

Դոխիկյան Լիաննա

Լիցենզավորման բաժնի պետ

licensing@tvradio.am 010-52-94-06

Միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժին

Պետրոսյան Հասմիկ

Բաժնի պետ

nctr@tvradio.am 010-52-94-51

Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժին

Զուռնաչյան Ջուլիետա

Բաժնի պետ, գլխավոր հաշվապահ

j.zurnachyan@tvradio.am 010-52-94-72

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Խաչատրյան Մանուշակ

Բաժնի պետ

perssonel@tvradio.am 010-52-94-62

Տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժին

---

Բաժնի պետ

---

Քարտուղարություն

Դավթյան Վոլոդյա

Քարտուղարության պետ

secretariate@tvradio.am 010-52-94-32

Գործերի կառավարչություն

Մկրտչյան Աշոտ

Գործերի կառավարիչ

010-52-95-33

Հաստիքացուցակ