ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՕՐԱԿԱՐԳ. 18 հոկտեմբերի 2021 թ.

 1. «ՌԱԴԻՈ ՊՌՈ» ՍՊ ընկերության հատկացված հաճախականությունը փոխելու դիմումի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 2. «ՀԻԲՐԻԴ ՓՐՈԴԱՔՇՆ ԷՆԴ ԴԻՍԹՐԻԲՅՈՒՇՆ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված տեսալսողական ծրագրերի ծանուցման վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 3. «ԷՖ ՆԵԹ» ՍՊ ընկերության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիա ստանալու և հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակման ԿՀ N 274 լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու դիմումների վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 4. «Ոչ գծային Հեռարձակողների կողմից առանց լիցենզավորման տեսալսողական տեղեկատվության հեռարձակման գործունեություն իրականացնելու թույլատրություն ստանալու կարգը սահմանելու մասին» հարցի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 5. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2014 թվականի հունիսի 30-ի թիվ 18-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» հարցի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 6. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2021 թվականի փետրվարի 19-ի «Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 32-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» հարցի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 7. «ՖՐԻ ՆՅՈՒԶ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 43 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 8. «ՀԱՅԿ-ՄԵԴԻԱ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 47 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը