ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարվել են մարզերի տարածքներում լսողական ծրագրերի սփռման մրցույթներ

Այսօր՝ ապրիլի 21-ին, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը գումարել է նիստ, օրակարգում՝ լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Շիրակի մարզի տարածքում սփռման մրցույթի մասնակիցների ցանկը հրապարակելու և հայտերի հրապարակման օր սահմանելու, լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման…

Հայտարարություն ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքում սփռման մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

«Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, 44-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի, 60-րդ հոդվածի 14-րդ մասի և Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի «Հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի օգտագործման լիցենզավորման մրցույթի…

Հայտարարություն ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում սփռման մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

«Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, 44-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի, 60-րդ հոդվածի 14-րդ մասի և Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի «Հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի օգտագործման լիցենզավորման մրցույթի…

Մրցույթը չկայացած հայտարարելու մասին. ՀՀ Վայոց ձորի մարզ

2022 թվականի փետրվարի 24-ին հայտարարված լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի տարածքում սփռման մրցույթը Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2022 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 57-Ա որոշմամբ հայտարարվել է չկայացած` հայտերի ընդունման համար…

Մրցույթը չկայացած հայտարարելու մասին. ՀՀ Արագածոտնի մարզ

2022 թվականի փետրվարի 24-ին հայտարարված լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Արագածոտնի  մարզի տարածքում սփռման մրցույթը Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2022 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 56-Ա որոշմամբ հայտարարվել է չկայացած` հայտերի ընդունման համար սահմանված`…

Հայտարարություն ՀՀ Շիրակի մարզի տարածքում սփռման մրցույթի վերաբերյալ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի «Հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի օգտագործման լիցենզավորման մրցույթի անցկացման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 94-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն հրապարակվում է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին հայտարարված լսողական…