ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն ՀՌՀ ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների

 

Մարինե Մնացականի Բաբայան – կնքվել է պայմանագիր