ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն ՀՌՀ Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների վերաբերյալ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-2) ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար ոչ մի դիմում չի ներկայացվել: