ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի քարտուղարության արխիվավարի թափուր պաշտոնը համալրելու (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Մ6-1) և վարկանիշային ցուցակի համապատասխան համարներում գրանցված անձանց հարցազրույցի հրավիրված և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎԱՎԱՐԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 44-20․2․4-Մ6-1) ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՓՈՒԼԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

 

Աննա Յուրիկի Մկրտչյան

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

11 հոկտեմբեր 2023 թվականի թիվ ԳՔ/14/Ա

ք. Երևան

ԱՆՆԱ ՅՈՒՐԻԿԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) քարտուղարության արխիվավարի (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Մ6-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 09.10.2023թ. եզրակացությունը և Աննա Յուրիկի Մկրտչյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.   Աննա Յուրիկի Մկրտչյանին 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ից, 6 ամիս փորձաշրջանով, նշանակել Հանձնաժողովի քարտուղարության արխիվավարի (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Մ6-1) պաշտոնում:

2.  Հանձնաժողովի քարտուղարության պետ Տաթևիկ Թանգյանին (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Մ5-1) նշանակել Աննա Յուրիկի Մկրտչյանի փորձաշրջանը համակարգող:

3.  Աշխատավարձը սահմանել 139 776 (մեկ հարյուր երեսունինն հազար յոթ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ:

4.  Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր:

Պաշտոնակատար՝ Լիաննա Դոխիկյան