ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Մ5-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

ՑՈՒՑԱԿ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Մ5-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Լիլիթ Խաժակի Սուչյան
Գայանե Նորայրի Շահինյան
Մանանա Հակոբի Մանուկյան
Սյուզաննա Արթուրի Պետրոսյան
Վահագն Վարուժանի Պողոսյան

 

ՑՈՒՑԱԿ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Մ5-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի սեպտեմբերի 05-ին անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է.

Գայանե Նորայրի Շահինյան

 

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Մ5-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակցի

Գայանե Նորայրի Շահինյան

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

11 սեպտեմբեր 2023 թվական թիվ ԳՔ/12/Ա

ք. Երևան

ԳԱՅԱՆԵ ՆՈՐԱՅՐԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) քարտուղարության ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր` 44-20.2.4-Մ5-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 07.09.2023թ. եզրակացությունը և Գայանե Նորայրի Շահինյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1. Գայանե Նորայրի Շահինյանին 2023 թվականի սեպտեմբերի 12-ից նշանակել Հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր` 44-20.2.4-Մ5-1) պաշտոնում:

2. Աշխատավարձը սահմանել 221312 (երկու հարյուր քսանմեկ հազար երեք հարյուր տասներկու) դրամ:

3. Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր:

Պաշտոնակատար՝   Դավիթ Մարգարյան