ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի քարտուղարության պետի (ծածկագիր` 44-20.2.4-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

ՑՈՒՑԱԿ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քարտուղարության պետի (ծածկագիր` 44-20.2.4-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Կարինե Հրաչիկի Ադամյան
Վարդան Հայկի Միրզոյան
Էդգար Մեսրոպի Արամյան
Ռոբերտ Կառլենի Շահբազյան
Տաթևիկ Արմենի Թանգյան
Արա Պարույրի Սիմոնյան
Աստղիկ Հայկի Հովհաննիսյան
Սամվել Արտյուշայի Մովսիսյան
Նաիրի Միքայելի Մինասյան
Անյուտա Ալբերտի Օհանյան
Նարե Մանվելի Կարապետյան
Սոնա Վանիկի Հայրապետյան
Գոհար Ռազմիկի Ֆահրադյան
Ռուզաննա Ռուբենի Բալասանովա

 

ՑՈՒՑԱԿ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քարտուղարության պետի (ծածկագիր` 44-20.2.4-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների

Տաթևիկ Արմենի Թանգյան

Նաիրի Միքայելի Մինասյան

Սամվել Արտյուշայի Մովսիսյան

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քարտուղարության պետի (ծածկագիր` 44-20.2.4-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակցի

Տաթևիկ Արմենի Թանգյան

 

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

21 հուլիս 2023 թվականի թիվ ԳՔ/10/Ա

ք. Երևան

ՏԱԹԵՎԻԿ ԱՐՄԵՆԻ ԹԱՆԳՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) քարտուղարության պետի (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 20․07․2023թ. եզրակացությունը և Տաթևիկ Արմենի Թանգյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.   Տաթևիկ Արմենի Թանգյանին 2023 թվականի հուլիսի 21-ից նշանակել Հանձնաժողովի քարտուղարության պետի (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Ղ4-1) պաշտոնում՝ ազատելով նրան Հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր` 44-20.2.4-Մ5-1) պաշտոնից:

2.  Աշխատավարձը սահմանել 322816 (երեք հարյուր քսաներկու հազար ութ հարյուր տասնվեց) դրամ:

3.  Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր: