ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլի դիմորդների վերաբերյալ

Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2023 թվականի ապրիլի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլին դիմորդները չեն ներկայացել: