ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

 

Քրիստինե Նորայրի Քոչարյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Քրիստինե Նորայրի Քոչարյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Քրիստինե Նորայրի Քոչարյան

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՌԱԴԻՈՅԻ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
 Հ Ր Ա Մ Ա Ն

21 նոյեմբերի 2022 թվական  թիվ  28 -Ա

ք. Երևան

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՆՈՐԱՅՐԻ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետով, և հիմք ընդունելով «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 19-րդ  հոդվածի  2-րդ  մասը, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 44-20.1.2-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 21.11.2022թ. եզրակացությունը և Քրիստինե Նորայրի Քոչարյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.    Քրիստինե Նորայրի Քոչարյանին 2022 թվականի նոյեմբերի 22-ից նշանակել Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 44-20.1.2-Ղ4-2)  պաշտոնում՝ ազատելով նրան Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (44-20.1.2-Մ2-1) պաշտոնից:

2.    Աշխատավարձը սահմանել 273 820 (երկու հարյուր յոթանասուներեք հազար ութ հարյուր քսան) դրամ:

3.    Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր:

Պաշտոնակատար՝ Դ. Մարգարյան