ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Գոհար Ռոբերտի Դարբինյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Գոհար Ռոբերտի Դարբինյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ2-2)  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Գոհար Ռոբերտի Դարբինյան

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՌԱԴԻՈՅԻ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

24 փետրվարի 2020 թվական  թիվ   6-Ա
ք. Երևան

   ԳՈՀԱՐ ՌՈԲԵՐՏԻ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 24.02.2020թ. վերաբերյալ եզրակացությունը և Գոհար Ռոբերտի Դարբինյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.   Գոհար Ռոբերտի Դարբինյանին 2020 թվականի փետրվարի 25-ից նշանակել Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկչի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ2-2) պաշտոնում՝ ազատելով նրան Հանձնաժողովի միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 44-23.2.1-Մ3-1) պաշտոնից:

Ս.Խաչատրյան

 

Ճիշտ է

Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ՝   Մ. Խաչատրյան