ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Ռայա Արմենի Վարդանյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Ռայա Արմենի Վարդանյան
 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Ռայա Արմենի Վարդանյան

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՌԱԴԻՈՅԻ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

24 փետրվարի 2020 թվական  թիվ   5-Ա
ք. Երևան

   ՌԱՅԱ ԱՐՄԵՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» N 792-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 12-րդ կետի 1-ին ենթակետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 24.02.2020թ. եզրակացությունը և Ռայա Արմենի Վարդանյանի  դիմումը` հրամայում եմ.

1.   Ռայա Արմենի Վարդանյանին 2020 թվականի փետրվարի 25-ից, 9 ամիս փորձաշրջանով, նշանակել Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ4-6) պաշտոնում՝ լուծելով 2018 թվականի հունիսի 18-ին կնքված թիվ 6 ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը:

2.  Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի գլխավոր մշտադիտարկող (ծածկագիր` 44-23.1.1-Մ2-1) Եվա Հայրապետյանին նշանակել Ռայա Արմենի Վարդանյանի փորձաշրջանը համակարգող:

Ս.Խաչատրյան

Ճիշտ է

Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ՝   Մ. Խաչատրյան