ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Նվարդ Գարիի Մովսեսովա

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Նվարդ Գարիի Մովսեսովա

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Նվարդ Գարիի Մովսեսովա

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՌԱԴԻՈՅԻ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

18 փետրվարի 2020 թվական  թիվ  3-Ա
ք. Երևան

   ՆՎԱՐԴ ԳԱՐԻԻ ՄՈՎՍԵՍՈՎԱՅԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 18.02.2020թ. եզրակացությունը և Նվարդ Գարիի Մովսեսովայի  դիմումը` հրամայում եմ.

1.   Նվարդ Գարիի Մովսեսովային 2020 թվականի փետրվարի 19-ից, 9 ամիս փորձաշրջանով, նշանակել Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության  իրավական ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-2) պաշտոնում:

2.  Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության  իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ2-1) Քրիստինե Քոչարյանին նշանակել Նվարդ Գարիի Մովսեսովայի փորձաշրջանը համակարգող:

Ս.Խաչատրյան

Ճիշտ է

Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ՝ Մ. Խաչատրյան