ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

ՑՈՒՑԱԿ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Նարինե Ստյոպայի Հովհաննիսյան
Սոնա Արտակի Հակոբյան
Աննա Աշոտի Հովհաննիսյան
Սերգեյ Արայիկի Հովհաննիսյան

 

ՑՈՒՑԱԿ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների

Աննա Աշոտի Հովհաննիսյան

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Աննա Աշոտի Հովհաննիսյան
 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
 Հ Ր Ա Մ Ա Ն

10 հուլիս 2023 թվական թիվ ԳՔ/8/Ա

ք. Երևան

      ԱՆՆԱ ԱՇՈՏԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման  բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 06.07.2023թ. եզրակացությունը և Աննա Աշոտի Հովհաննիսյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.   Աննա Աշոտի Հովհաննիսյանին 2023 թվականի հուլիսի 11-ից, 9 ամիս փորձաշրջանով, նշանակել Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման  բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 44-20.1.2-Մ2-1) պաշտոնում:

2.  Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման  բաժնի պետ (ծածկագիր` 44-20.1.2-Ղ4-1) Արմինե Ներսիսյանին նշանակել Աննա Աշոտի Հովհաննիսյանի փորձաշրջանը համակարգող:

3.  Աշխատավարձը սահմանել 267072 (երկու հարյուր վաթսունյոթ հազար յոթանասուներկու) դրամ:

4.  Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր:

Սմբատ Խաչատրյան