ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն գործերի կառավարչի (ծածկագիրը` 44-23.2.5-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած և հաղթող ճանաչված քաղաքացիների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործերի կառավարչի (ծածկագիրը` 44-23.2.5-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

 

Աշոտ Մնացականի Մկրտչյան
 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործերի կառավարչի (ծածկագիրը` 44-23.2.5-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Աշոտ Մնացականի Մկրտչյան
 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործերի կառավարչի (ծածկագիրը` 44-23.2.5-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Աշոտ Մնացականի Մկրտչյան
 

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՌԱԴԻՈՅԻ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

8 ապրիլի 2020 թվականի  թիվ   7-Ա
ք. Երևան

 

      ԱՇՈՏ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» N 792-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 12-րդ կետի 1-ին ենթակետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) գործերի կառավարչի (44-23.2.5-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 08.04.2020թ. եզրակացությունը և Աշոտ Մնացականի Մկրտչյանի  դիմումը` հրամայում եմ.

1.   Աշոտ Մնացականի Մկրտչյանին 2020 թվականի ապրիլի 9-ից, 12 ամիս փորձաշրջանով, նշանակել Հանձնաժողովի գործերի կառավարչի (44-23.2.5-Ղ4-1) պաշտոնում՝ լուծելով 2019 թվականի հոկտեմբերի 15-ին կնքված թիվ  11 ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը:

2.   Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության պետ (ծածկագիր` 44-23.1.2-Ղ3-1) Դավիթ Մարգարյանին նշանակել Աշոտ Մնացականի Մկրտչյանի փորձաշրջանը համակարգող:

 

                                   Ս.Խաչատրյան

 

Ճիշտ է՝

Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ՝ Մ. Խաչատրյան