ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարություն Հանձնաժողովի քարտուղարության արխիվավարի թափուր պաշտոնը համալրելու (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Մ6-1) և վարկանիշային ցուցակի համապատասխան համարներում գրանցված անձանց հարցազրույցի հրավիրելու վերաբերյալ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ քարտուղարության արխիվավարի թափուր պաշտոնը համալրելու համար (ծածկագիր՝ 44-20.2.4-Մ6-1) և վարկանիշային ցուցակի համապատասխան համարներում գրանցված անձանց հրավիրում է հարցազրույցի, որը տեղի կունենա 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ին, ժամը 11:00-ին Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի վարչական շենքում (ք.Երևան, Իսահակյան 28):

Վարկանիշային ցուցակում գրացված անձանց հարցազրույցի հրավիրելու համար տեղեկացնելու վերջնաժամկետի օրն է 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ը:

Պաշտոնի անձնագիր