ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարություն Հանձնաժողովի քարտուղարության պետի (ծածկագրեր` 44-20.2.4-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին (ներքին մրցույթ)

Հայտարարություն Հանձնաժողովի քարտուղարության պետի (ծածկագրեր` 44-20.2.4-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին (ներքին մրցույթ):

Մրցույթին կարող են մասնակցել Հանձնաժողովի հանրային ծառայողները: Դիմումները ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կայքէջի միջոցով՝ https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով:

 

Պաշտոնի անձնագիր