ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարություն Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության պետի (ծածկագրեր` 44-20.1.1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին (ներքին մրցույթ)

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը հայտարարում է ներքին մրցույթ ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության պետի (ծածկագրեր` 44-20.1.1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Մրցույթին կարող են մասնակցել Հանձնաժողովի հանրային ծառայողները:

Դիմումները ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կայքէջի միջոցով՝ https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով:

 

Պաշտոնի անձնագիր-ՎՊ