ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՏՈՒԳԱՆՎԵԼ ԵՆ «ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ԵՒ «ԻՄՊՈՒԼՍ» ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Այսօր՝ ապրիլի 12-ին Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը գումարել է նիստ։ Նիստի օրակարգում ընգրկված էին «ԴԱՅԱՆԱՆԵՏ» ՍՊ ընկերության՝ ՀՀ Շիրակի, Արագածոտնի և Լոռու մարզերի տարածքում ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիա ստանալու և 2022 թվականի մայիսի 18-ին տրամադրված ցանցային օպերատորի գործունեության ԿՀ N 330 լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու դիմումների, «ՉԱՊ ՔԵՄԻՔԼ» ՍՊ ընկերությանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին տրամադրված ՀՎ № 032 հեղինակազորման վկայագրի գործողությունը դադարեցնելու դիմումի, «ԽՈՒՍՏՈՒՓ ԷՖ ԷՄ» ՍՊ ընկերությանը 2022 թվականի մարտի 16-ին տրամադրված ՀՎ № 056 հեղինակազորման վկայագրի գործողությունը դադարեցնելու դիմումի, «ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված տեսալսողական ծրագրերի ծանուցման, «ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում և «ԻՄՊՈՒԼՍ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունման վերաբերյալ հարցերը:

Նիստի օրակարգը հաստատելուց հետո, քննարկելով «ԴԱՅԱՆԱՆԵՏ» ՍՊ ընկերության դիմումները, Հանձնաժողովը որոշեց՝ ղեկավարվելով  Օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, 48-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 58-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետով, Հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի «Ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 96-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներով և հիմք ընդունելով Ընկերության դիմումները, Ընկերությանը տրամադրել ՀՀ Շիրակի, Արագածոտնի և Լոռու մարզերի տարածքում ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիա և ուժը կորցրած ճանաչել Ընկերությանը 2022 թվականի մայիսի 18-ին տրամադրված ցանցային օպերատորի գործունեության ԿՀ N 330 լիցենզիան:

Մեկ այլ որոշմամբ՝ հիմք ընդունելով «ՉԱՊ ՔԵՄԻՔԼ» ՍՊ ընկերությանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին տրամադրված ՀՎ № 032 հեղինակազորման վկայագրի գործողությունը դադարեցնելու դիմումը, և «ԽՈՒՍՏՈՒՓ ԷՖ ԷՄ» ՍՊընկերության՝ 2022 թվականի մարտի 16-ին տրամադրված ՀՎ № 056 հեղինակազորման վկայագրի գործողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ դիմումը, Հանձնաժողովը բավարարել է ընկերությանների դիմումները։

«ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերությունը 2024 թվականի մարտի 25-ին Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով է ներկայացրել տեսալսողական ծրագրերի վերաբերյալ ծանուցում: Հանձնաժողովի լիցենզավորման բաժնի ղեկավարը նշեց, որ Ընկերության կողմից ներկայացված փաթեթը ամբողջական է և հիմք ընդունելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 54-րդ հոդվածի դրույթները, Հանձնաժողովը որոշեց՝ հաստատել Ընկերության ծանուցումը՝  «Россия-К» և «Россия-24» տեսալսողական ծրագրերի մասով, սահմանելով «Россия-К» տեսալսողական ծրագրի սփռման տարածքը՝ Հայաստանի Հանրապետություն՝ բացառությամբ Երևան քաղաքի։

Օրակարգային հաջորդ հարցը քննարկելիս, նշվել է որ Հեռուստատեսութան և ռադիոյի հանձնաժողովը, ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետով, 2024 թվականի մարտի 06-ին տեսալսողական ծրագրերի դիստրիբյուտոր հանդիսացող «ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերության (այսուհետ` նաև Դիստրիբյուտոր) նկատմամբ հարուցել է թիվ 6 վարչական վարույթ՝ առանց «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 54-րդ հոդվածով սահմանված ծանուցման գործունեություն իրականացնելու հատկանիշներով։ Հանձնաժողովը Օրենքով վերապահված իր վերահսկողական գործառույթներն իրականացնելիս հայտնաբերել է Օրենքի պահանջի խախտում, այն է՝ Դիստրիբյուտորն իր գործունեությունն իրականացրել է առանց Հանձնաժողովի կողմից հաստատված «Россия-24» և «Россия-К» տեսալսողական ծրագրերը ներառող ծանուցման՝ խախտելով  Օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթի պահանջը։ Դիստրիբյուտորը 2024 թվականի փետրվարի 22-ին վարչական բողոք է ներկայացրել Հանձնաժողով՝ Հանձնաժողովի 2024 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 19-Ա որոշումը (մի մասը) վերացնելու և կայացնելու նոր որոշում՝ հաստատելով Դիստրիբյուտորի 2024 թվականի հունվարի 29-ի ծանուցումը՝ Россия-К», «Россия-24» տեսալսողական ծրագրերի վերաբերյալ, սակայն այն մերժվել է Հանձնաժողովի կողմից։

Հանձնաժողովը օրենքով իրեն վերապահված գործառույթները իրականացնելի պարզել է նաև, որ Դիստրիբյուտորը, Հանձնաժողովի կողմից չունենալով հաստատված ծանուցում՝ «Россия-24» և «Россия-К» տեսալսողական ծրագրերի վերաբերյալ, ցանցային օպերատորների հետ կնքել է պայմանագրեր՝ «Россия-К», «Россия-24» տեսալսողական ծրագրերի վերահաղորդման վերաբերյալ։

Այսպիսով, վարչական վարույթի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության, ձեռք բերված ապացույցների ուսումնասիրության և գնահատման արդյունքում Հանձնաժողովը որոշեց՝ ղեկավարվելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 4-րդ, 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով, 54-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 57-րդ հոդվածի 25-րդ մասը`  Դիստրիբյուտորի նկատմամբ կիրառել համապատասխան պատասխանատվության միջոց՝ տուգանք ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով։

Օրակարգի վերջին հարցը ներկայացնելուց, Հանձնաժողովի իրավական ապահովման բաժնի ղեկավարը նշեց, որ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետով, 2024 թվականի մարտի 13-ին «ԻՄՊՈՒԼՍ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ հարուցել է վարչական վարույթ՝ հիմք ընդունելով Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության կողմից կազմված արձանագրությունը, ըստ որի Հեռարձակողի կողմից «ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԱԼԻՔ ՖՄ 106.5» լսողական ծրագրի 2024 թվականի փետրվարի 7-ի, 8-ի և 9-ի նշված ժամանակահատվածում հեռարձակվել են հաղորդումներ, որոնք նշված չեն եղել 2024 թվականի մարտին էլեկտրոնային գրանցամատյանի սերվեր ներբեռնված տեսալսողական հաղորդումների հաշվառման էլեկտրոնային մատյանում, այսինքն չի պահպանվել Օրենքով և Կարգով սահմանված էլեկտրոնային մատյանի լրացման կարգը։

Հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել է վարչական վարույթի ընթացքում Հեռարձակողի կողմից ներկայացված պարզաբանումներն ու փաստարկները:

Այսպիսով, ձեռք բերված փաստերի հիման վրա Հանձնաժողովը որոշեց՝ Հեռարձակողի կողմից կատարված իրավախախտումը համապատասխանում է Օրենքի 57-րդ հոդվածի 15-րդ մասի դրույթի հատկանիշներին, այն է՝ Տեսալսողական հաղորդումների հաշվառման էլեկտրոնային մատյանի վարման սահմանված կարգը խախտելը։ Հանձնաժողովը որոշեց կիրառել համապատասխան պատասխանատվության միջոց՝ տուգանք՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով։

ՀՌՀ-ն ԱԺ է ներկայացրել 2023 թվականի տարեկան հաղորդումը

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը, <Տեսալսողական մեդիայի մասին> օրենքի համաձայն, հրապարակել և ՀՀ Ազգային Ժողով է ներկայացրել 2023 թվականի իր գործունեության մասին տարեկան հաղորդումը:

Տարեկան հաղորդման մեջ անդրադարձ է կատարվել այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են հեղինակազորման և լիցենզավորման գործընթացը, տեսալսողական ծրագրերի թեմատիկ ուղղվածությունն ու եթերի կառուցվածքը, վարչական վարույթները, բողոքարկումները և այլն։

Տարեկան հաղորդման մեջ գրաֆիկական պատկերներով ներկայացվել են տեսալսողական մեդիայի ոլորտում գործող, հեղինակազորման վկայագիր տրամադրված և գործունեությունը դադարեցրած ընկերություների, լիցենզավորված տեսալսողական մեդիածառայություն մատուցող ընկերությունների, տեսալսողական ծրագրերն ըստ արտադրության երկրի և այլ տեղեկություններ:

Տարեկան հաղորդում։

Հանձնաժողովն ընդունել է որոշումներ

Այսօր՝ մարտի 22-ին, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը գումարել է նիստ, օրակարգում՝ «ՑԱՅԳ» և «ԱՇՏԱՐԱԿ ԷԼԻՏ» ՍՊ ընկերությունների նկատմամբ վարչական ակտերի ընդունման և «ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված վարչական բողոքի քննարկման (Հանձնաժողովի 2024 թվականի փետրվարի 19-ի ««ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ»ՍՊ ընկերության տեսալսողական ծրագրերի ծանուցումները մասնակի հաստատելու մասին» թիվ 19-Ա որոշման մի մասը վերացնելու մասին) վերաբերյալ հարցերը։

Ներկայացնելով «ՑԱՅԳ» ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունման վերաբերյալ հարցը նշվեց, որ Հանձնաժողովը տեսալսողական մեդիածառայություն մատուցող «ՑԱՅԳ» ընկերության գործունեության մշտադիտարկման արդյունքում արձանագրել է Հեռարձակողի «Ցայգ» տեսալսողական ծրագրի կողմից Օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, ինչպես նաև Հանձնաժողովի 2021 թվականի հուլիսի 01-ի «Անչափահասների առողջության, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող տեսալսողական հաղորդումների որոշման չափորոշիչները սահմանելու մասին» թիվ 109-Ա և «Էրոտիկ բնույթի տեսալսողական հաղորդումների և սարսափ ու ակնհայտ բռնություն պարունակող ֆիլմերի որոշման չափորոշիչները սահմանելու մասին» թիվ 110-Ա որոշումների պահանջների խախտման փաստ։

Նշվեց, որ Հեռարձակողի «Ցայգ» տեսալսողական ծրագրի 26.02.2024 թվականի եթերում ժամը՝ 22։37։16-ից մինչև 00։27։02-ը հեռարձակված «Հայելիներ» ֆիլմը պարունակել է վախի, տագնապի, անելանելության զգացում հարուցող, սոսկում առաջացնող տեսարաններ և ձայնաշար, մարդկանց խոշտանգումների, կտտանքների ենթարկելու, ֆիզիկական, հոգեկան ցավ պատճառելու, խոշտանգված մարմիններ և արյունահեղ տեսարաններ։

Հարուցված վարչական վարույթի ընթացքում Հեռարձակողը Հանձնաժողով ներկայացրած իր բացատրագրով հայտնել է իր համաձայնությունը կազմված արձանագրության հետ, մասնավորապես ընդունելով նշված փաստերը։ Հեռարձակողը ներկայացված բացատրագրում նշել է, որ ֆիլմի ցուցադրումը ժամը՝ 22։37։16-ից 00։27։02-ը, ՀԸ ծրագրերի պատասխանատուի անփույթ աշխատանքի արդյունքն է,  միևնույն ժամանակ խնդրելով հաշվի առնել «Ցայգ» ՀԸ ֆինանսական դժվարին պայմանները և հնարավորության դեպքում ՀԸ նկատմամբ կիրառել նկատողություն, այլ ոչ թե ֆինանսական տուգանք։

Հանձնաժողովն ուսումնասիրելով վարչական վարույթի մասնակցի կողմից ներկայացված փաստերը, համադրելով Հանձնաժողովի կողմից իրականացված դիտարկման արդյունքների հետ, արձանագրել է, որ Հեռարձակողի կողմից իրականացված է իրավախախտում, որը համապատասխանում է Օրենքի 57-րդ հոդվածի 12-րդ մասի հատկանիշներին։ Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի դրույթներով, Հանձնաժողովի «Անչափահասների առողջության, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող տեսալսողական հաղորդումների որոշման չափորոշիչները սահմանելու մասին» թիվ 109-Ա որոշման Հավելվածի 3-րդ մասով, «Էրոտիկ բնույթի տեսալսողական հաղորդումների և սարսափ ու ակնհայտ բռնություն պարունակող ֆիլմերի որոշման չափորոշիչները սահմանելու մասին» թիվ 110-Ա որոշման 3-րդ, 4-րդ մասերով և հիմք ընդունելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 57-րդ հոդվածի 12-րդ մասը` Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը որոշեց «ՑԱՅԳ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ կիրառել «Տեսալսողական  մեդիայի մասին» օրենքի 57-րդ հոդվածի 12-րդ մասով սահմանված տույժը` տուգանելով 400 000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով:

Օրակարգային երկրորդ հարցով Հանձնաժողովը քննարկեց Հանձնաժողովի 2024 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 25-Ա որոշմամբ «ԱՇՏԱՐԱԿ ԷԼԻՏ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ կիրառված վարչական տույժը՝ լիցենզիայի գործողության կասեցումը վերացնելու մասին հարցը:

Նշվեց, որ Հանձնաժողովը, դեռևս հունվարին ցանցային օպերատորի նկատմամբ հարուցել էր վարչական վարույթ՝ հիմք ընդունելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 58-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով ամրագրված պահանջի խախտումը: Հանձնաժողովը վարչական վարույթի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության, ձեռք բերված ապացույցների ուսումնասիրության և գնահատման արդյունքում հաստատված է համարել այն փաստը, որ ցանցային օպերատորը լիցենզիան ստանալու պահից վեց ամսվա ընթացքում չի հեռարձակել տեսալսողական հաղորդումներ, որն էլ լիցենզիայի գործողության կասեցման և խախտումը չվերացնելու դեպքում, նաև լիցենզիայի դադարեցման հիմք են։Հանձնաժողովը, ղեկավարվելով Օրենքի և «Լիցենզավորման մասին» օրենքի դրույթներով՝ 2024 թվականի փետրվարի 19-ին ընդունել է ցանցային օպերատորի նկատմամբ վարչական տույժ կիրառելու մասին» որոշումը՝ կասեցնելով ցանցային օպերատորի լիցենզիայի գործողությունը՝ երեսուն օր ժամկետով՝ 2024 թվականի փետրվարի 26-ից:

Նիստի ընթացքում Հանձնաժողովն արձանագրում է, որ ցանցային օպերատորը սահմանված ժամկետում վերացրել է նշված խախտումները և որպես ապացույց Հանձնաժողով է ներկայացրել պահանջված տեղեկատվությունը։

Այսպիսով, սույն գործի համար էական նշանակություն ունեցող փաստերի ուսումնասիրության շրջանակներում Հանձնաժողովն արձանագրում է, որ ցանցային օպերատորի նկատմամբ կիրառված վարչական տույժը՝ լիցենզիայի գործողության կասեցումը վերացված է համարվում կասեցման ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 2024 թվականի մարտի 27-ից, քանի որ վերացվել են ցանցային օպերատորի լիցենզիայի գործողության կասեցման հիմք հանդիսացած խախտումները։

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ` Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը որոշեց վերացնել Ընկերության նկատմամբ կիրառված վարչական տույժը՝ լիցենզիայի գործողության կասեցումը՝ 2024 թվականի մարտի 27-ին։

Ներկայացնելով օրակարգային երրորդ հարցը նշվեց, որ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովն ուսումնասիրելով «ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերության կողմից 22․02․2024 թ․ Հանձնաժողով մուտքագրված վարչական բողոքը, պարզել է, որ «ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ընկերությունը վարչական բողոք է ներկայացրել Հանձնաժողովի 2024 թվականի փետրվարի 19-ի ««ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերության տեսալսողական ծրագրերի ծանուցումները մասնակի հաստատելու մասին» թիվ 19-Ա որոշման մի մասի դեմ:

Հանձնաժողով ներկայացված վարչական բողոքում դիստրիբյուտորը նշել է, որ2024 թվականի հունվարի 29-ին և փետրվարի 2-ին Ընկերությունը Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հաստատմանն է ներկայացրել «Россия-К», «Россия-24» և «Romance Channel», «Suspense» տեսալսողական ծրագրերի վերաբերյալ ծանուցումներ, որոնց կից ներկայացվել են տեսալսողական ծրագրերի օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները: Հանձնաժողովի կողմից ծանուցումները հաստատվել են մասնակի, մերժվել են «Россия-К», «Россия-24» տեսալսողական ծրագրերի մասով ծանուցումները։ Վարչական ակտում նշված ծրագրերի ծանուցումը մերժելու հիմք է նշվել ծանուցմամբ ներկայացված  պայմանագիրը թերի լինելու հանգամանքը։

Հանձնաժողովը վարչական բողոքի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության, ձեռք բերված լրացուցիչ ապացույցների ուսումնասիրության և գնահատման, ինչպես նաև Դիստրիբյուտորի կողմից ներկայացրած փաստերի համադրման արդյունքում պարզվել է, որ դիստրիբյուտորը ներկայացրել է տեսալսողական ծրագրի իրավատիրոջ հետ կնքված պայմանագրի պատճենը՝ խախտելով Օրենքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի պահանջը։

Անդրադառնալով Ընկերության այն փաստարկին, որ վերջինիս կողմից փակվել են պայմանագրի այն կետերը, որոնք գաղտնի տեղեկատվություն են ներկայացնում և Հանձնաժողովին ծանուցման հաստատման ժամանակ անհրաժեշտ չեն, փաստենք, որ Ընկերությունը չի ներկայացրել որևէ ապացույց այն մասին, որ գաղտնի նյութեր են առկա այդ պայմանագրում։

Նշենք, որ Ընկերության կողմից սույն վարչական բողոքի շրջանակում ներկայացված ապացույցներով չի հիմնավորվում, որ վարչական ակտը ոչ իրավաչափ է։

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 54-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 75-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 76-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետը` Հանձնաժողովը որոշեց մերժել «ՎԻ ԷՄ ՏԵԼԵՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերության վարչական բողոքը՝ անփոփոխ թողնելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2024 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 19-Ա որոշումը:

Մալուխային ցանցերում տարածվող տեսալսողական ծրագրերն ըստ արտադրության երկրի

Հայաստանում մալուխային ցանցերով հեռարձակվում է 15 երկրի արտադրության 313 տեսալսողական ծրագիր (ըստ ցանցային օպերատորների և դիստրիբյուտորների տվյալների)։

Գերակշռում է Ռուսաստանի հեռուստաարտադրանքը՝ 150, հետո Հայաստանի՝ 69, ԱՄՆ-ի՝ 42, Եվրամիություն՝ 24, Մեծ Բրիտանիայի՝ 20, այլ երկրների՝ 8։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ․ 2025-2027 թթ․ ՄԺԾԾ 2025 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ

Համաձայն ՀՀ վարչապետի 2024 թվականի հունվարի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» թիվ 71-Ա որոշման 1-ին կետով հաստատված ժամանակացույցի 21-րդ կետի, 2025-2027 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ՝ ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեի) նախագծի մշակման աշխատանքների շրջանակներում Մարմնի իրավասության ներքո գտնվող ոլորտներում շահագրգիռ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները (ՔՀԿ), մինչև 2024 թվականի ապրիլի 6-ը բյուջետային հայտերի շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու ցանկության դեպքում կարող են դիմել Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժին (հասցե` ք. Երևան, Իսահակյան 28, էլ.փոստ՝ j.zurnachyan@tvradio.am, հեռ. +374 10 529 472):

Քրեական ենթամշակույթի քարոզ պարունակող ֆիլմերն ու տեսալսողական հաղորդումները եթերում կսահմանափակվեն. ԱԺ-ն ընդունեց նախագիծը

Ազգային ժողովը մարտի 20-ին ընդունեց ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանի կողմից ներկայացված քրեական ենթամշակույթի քարոզ պարունակող ֆիլմերի ու տեսալսողական հաղորդումների հեռարձակման ժամային սահմանափակում նախատեսող օրենքի նախագիծը։

Քրեական ենթամշակույթի քարոզ պարունակող ֆիլմերն ու տեսալսողական հաղորդումները հեռուստատեսությամբ կարող են հեռարձակվել միայն 00:00-06:00-ն:

Նշենք, որ «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` էրոտիկ բնույթի տեսալսողական հաղորդումները և սարսափ ու ակնհայտ բռնություն պարունակող ֆիլմերը, ինչպես նաև անչափահասների առողջության, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումները կարող են եթեր հեռարձակվել ժամը 24:00-06:00-ն: Այդ շարքում ավելացվեց նաև քրեական ենթամշակույթի քարոզ պարունակող ֆիլմերն ու տեսալսողական հաղորդումները:

Տեսանյութ