ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայերեն հաղորդուﬓերի կշիռը հանրապետական և մայրաքաղաքային սփռման տեսալսողական ծրագրերի եթերում

Հայերեն հաղորդուﬓերի կշիռը հանրապետական և մայրաքաղաքային սփռման տեսալսողական ծրագրերի եթերում 2023–ին այսպիսին էր`