ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարություն ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքում սփռման մրցույթը չկայացած հայտարարելու մասին

2022 թվականի հունվարի 27-ին հայտարարված լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Սյունիքի  մարզի տարածքում սփռման մրցույթը Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2022 թվականի մարտի 24-ի թիվ 43-Ա որոշմամբ հայտարարվել է չկայացած` հայտերի ընդունման համար սահմանված` 28.02.2022թ.-21.03.2022թ. ժամանակահատվածում հայտեր չներկայացվելու հիմքով: