ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Եռամսյակային վերլուծություն՝ բազմազանություն, վարկանիշային հաղորդումներ. 2021.4

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը կազմել է հանրապետական և մայրաքաղաքային սփռում ունեցող տեսալսողական մեդիածառայություններ մատուցողների 2021 թվականի 4-րդ եռամսյակի եթերի՝ լավագույն 10 վարկանիշային տեսալսողական հաղորդումների կառուցվածքն ըստ ժանրերի: