ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում սփռման մրցույթի վերաբերյալ

2021 թվականի նոյեմբերի 10-ին հայտարարված լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Լոռու մարզի տարածքում սփռման մրցույթը Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 201-Ա որոշմամբ հայտարարվել է չկայացած` հայտերի ընդունման համար սահմանված` 10.12.2021թ.-29.12.2021թ. ժամանակահատվածում հայտեր չներկայացվելու հիմքով: