ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայտարարություն

2021 թվականի սեպտեմբերի 10-ին հայտարարված լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի տարածքում սփռման մրցույթը Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 170-Ա որոշմամբ հայտարարվել է չկայացած` հայտերի ընդունման համար սահմանված` 11.10.2021-01.11.2021թթ. ժամանակահատվածում հայտեր չներկայացվելու հիմքով: