ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով ռադիոծրագրերի հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթների հայտարարություն:

Համաձայն «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 47-րդ հոդվածի 8-10-րդ մասերի, 48-րդ հոդվածի և 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը 2017թ. հունիսի 30-ին հայտարարել է թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով ռադիոծրագրերի հեռարձակման լիցենզավորման տասնութ մրցույթ: (Կից որոշումը):