ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՕՐԱԿԱՐԳ. 24 փետրվարի 2022 թ.

 1. «ՅՈՒՔՈՄ» ՓԲ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (դիմումի հիման վրա հարուցված թիվ 15 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 2. «ՇԱՆԹ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (հարուցված թիվ 2 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 3. «ՖՈՐՏՈւՆԱ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 3 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 4. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 5. Լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի տարածքում սփռման մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 6. Լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Շիրակի մարզի տարածքում սփռման մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 7. Լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի տարածքում սփռման մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 8. «ԱՄԵԴԻԱ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված տեսալսողական ծրագրերի ծանուցումների վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 9. «ԳԼՈԲԱԼ ՔՈՆԹԵՆԹ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված տեսալսողական ծրագրի ծանուցման վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 10. «ՌԱԴԱՐ ԱՐՄ» ՍՊ ընկերության հեղինակազորման հայտի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը